Polityka organizacyjna Fundacji REC

Organizacje w ramach jednego programu Fundacji REC są definiowane na podstawie lokalizacji szkoły lub grupy goszczącej i można je opisać za pomocą następujących kryteriów:

 • Wszystkie zespoły w organizacji znajdują się w tym samym regionie wydarzenia.  
 • Zespoły w ramach organizacji spotykają się przez cały sezon w centralnej lub wspólnej lokalizacji.  
 • Każda szkoła w okręgu jest uznawana za odrębną organizację i powinna mieć własny zestaw numerów drużyn.
 • Każda lokalizacja klubu prywatnego lub lokalnego jest uznawana za odrębną organizację i powinna mieć własny zestaw numerów drużyn.
 • Organizacje z wieloma poziomami zaszeregowania i znajdujące się w tej samej lokalizacji mogą zostać zidentyfikowane jako jedna lub wiele organizacji w jednym programie.  
 • Zmiany adresu organizacji muszą zostać zatwierdzone przez Menedżera ds. zaangażowania zespołu lub Menedżera ds. wsparcia regionalnego.

Wyjątki:

 • Szkoły posiadające program JROTC mogą zarejestrować swoje zespoły JROTC jako odrębną organizację, jeśli są one prowadzone oddzielnie od programów szkolnych.
 • Szkoły lub grupy, które mają w programie więcej niż 22 zespoły, mogą zarejestrować dodatkowy numer organizacyjny.

Rozumiemy, że zespoły będą starały się przestrzegać tej polityki najlepiej jak potrafią, jednak ze względu na różne okoliczności ustalenie, czy ich zespoły powinny zostać sklasyfikowane jako jedna czy wiele organizacji, może być trudne.  Jeśli organizacje w dalszym ciągu nie są jasne, jak powinny zostać sklasyfikowane, powinny skontaktować się z Fundacją REC w celu uzyskania wyjaśnień.  

Adres organizacji nie może zostać zmieniony w celu zapewnienia zespołowi przewagi konkurencyjnej poprzez rywalizację w regionie, który nie obejmuje jej regionu fizycznego. Zespoły, które celowo naruszają Politykę Organizacyjną Fundacji REC, mogą naruszać Kodeks Postępowania. Fundacja REC zastrzega sobie prawo do wyjątków od tej polityki, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb regionu.

Poniżej znajdują się przykłady organizacji i ich kategoryzacja według struktury organizacyjnej Fundacji REC.  

Przykłady organizacji

Scenariusz Polityka Organizacji Przykładowe numery zespołów
W okręgu szkolnym działają zespoły szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Każda szkoła w okręgu szkolnym będzie uznawana za odrębną organizację i będzie musiała zarejestrować się przy użyciu odrębnych numerów podstawowych zespołów.  ES:1234A, 1234B, 1234C
MS:6543A, 6543B
HS:9876A, 9876B
Oddział harcerski składa się z czterech drużyn, w tym dwóch drużyn VIQRC ze szkół podstawowych i dwóch gimnazjów VIQRC. Wszystkie zespoły spotykają się raz w miesiącu, aby pracować nad swoimi robotami i ćwiczyć. Oddział harcerski będzie uważany za pojedynczą organizację i może zarejestrować się przy użyciu jednego podstawowego numeru drużyny. 1234A (ES), 1234B (ES), 1234C (MS), 1234D (MS)
Oddział harcerek składa się z zespołów VIQRC i VRC, które spotykają się raz w miesiącu, aby pracować nad swoimi robotami i ćwiczyć. Zespoły dla każdego programu rejestrowałyby się jako odrębna organizacja. Uwaga: numery podstawowe mogą być takie same lub różne w zależności od dostępności. Zespoły VIQRC:123A, 123B
Zespoły VRC:321A, 321B
Lub,
VIQRC:6543A, 6543BVRC: 6543A, 6543B
Grupa młodzieżowa ma swoje lokalizacje w wielu miastach.  Każda lokalizacja ma unikalny zestaw uczniów uczestniczących w zespołach, które spotykają się w lokalnym oddziale. Każda lokalizacja byłaby uważana za odrębną organizację i korzystałaby z oddzielnych numerów zespołów. Lokalizacja 1:2345A, 2345B
Lokalizacja 2:3456A, 3456B
Lub
Lokalizacja 3:5432A, 5432B
Szkoła składa się z uczniów od klas K do 8, a zespoły obejmują wiele poziomów VIQRC. Zespoły podstawowe VIQRC są prowadzone przez trenera A, a zespoły gimnazjów – przez trenera B. Szkoła może zarejestrować się jako pojedyncza organizacja lub zarejestrować się w ramach wielu organizacji, ponieważ są one prowadzone przez odrębnych trenerów. Opcja 1:1234A (ES), 1234B (MS),Lub,
Opcja 2:1234A (ES), 3456A(MS)
Grupa młodzieżowa składa się z czterech drużyn, które są prowadzone niezależnie przez odrębnych trenerów; drużyny nie spotykają się razem w trakcie sezonu. W tym scenariuszu prawdopodobnie są to cztery niezależne zespoły i każdy powinien być zarejestrowany jako odrębna organizacja.   1234A, 2345A, 3456A, 4567A
Prywatny klub składa się z czterech drużyn, które są prowadzone wspólnie w jednym miejscu z oddzielnymi trenerami; spotykają się okresowo w sezonie. Klub prywatny będzie uważany za jedną organizację i może zarejestrować się przy użyciu jednego numeru drużyny. Jeśli w tym samym programie mieli wiele poziomów ocen, mogli zdecydować się na utworzenie drugiej organizacji lub skupienie wszystkich klas w ramach jednej organizacji.  1234A, 1234B, 1234C, 1234D,
Lub,
1234A, 1234B (MS)3456A, 3456B (HS)
Szkoła średnia prowadzi program VRC i program dotyczący dronów powietrznych. Obydwa programy prowadzi ten sam trener w tym samym miejscu. Każdy program w szkole średniej byłby uważany za odrębną organizację. Uwaga: Liczby podstawowe mogą być takie same lub różne.

VRC: 6543A, 6543B
ADC: 9876A, 9876B,
lub
VRC: 6543A, 6543B
ADC: 6543A, 6543B

Sezon zawodów 2023-2024 Zryczałtowana opłata organizacyjna

Opłaty rejestracyjne dla zespołów i organizacji spoza USA zostaną określone przez obszar RSM.

Zryczałtowana opłata organizacyjna w wysokości 950 USD za rejestrację maksymalnie 22 drużyn (USA).

Przykłady zryczałtowanych opłat organizacyjnych w sezonie konkursowym 2023-2024

Liczba zespołów w organizacji

Całkowita opłata rejestracyjna dla organizacji

1 zespół

200 dolarów

2 zespoły

350 dolarów

4 drużyny

650 dolarów

5 drużyn

800 dolarów

6 drużyn

950 dolarów

7-22 drużyn

950 dolarów

68 drużyn

3200 USD*

*Organizacja złożona z 68 zespołów uiści opłatę rejestracyjną w wysokości 3200 USD. Zapłacą 3 zryczałtowane opłaty organizacyjne (950 USD każda) na pokrycie 66 rejestracji drużyn. Zapłacą 350 dolarów na pokrycie pozostałych dwóch rejestracji drużyn.

Programy Fundacji REC

Fundacja REC wspiera różnorodne programy mające na celu inspirowanie i motywowanie uczniów do osiągania doskonałych wyników w edukacji STEM. Odnosząc się do programów w kontekście polityki organizacyjnej Fundacji REC, programy te obejmują programy, które są otwarte do rejestracji na stronie RobotEvents.com. Przykładowe programy Fundacji REC obejmują:

 • VIQRC
 • VRC
 • VEX U
 • Konkurs dronów powietrznych
 • TSA VIQRC
 • TSA VRC
 • Zaawansowana robotyka pionowa firmy Bell

Poziomy ocen

Poziom ocen drużyny jest ostatecznie ustalany na podstawie definicji zawartych w Podręczniku gry odpowiadającym programowi i zazwyczaj zależy od wieku uczniów w drużynie.  Typowe kategorie na poziomie klas obejmują szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę średnią i uniwersytet.  Aby poznać wymagania wiekowe specyficzne dla programu, zapoznaj się z Podręcznikami gier znajdującymi się na stronie RoboticsEducation.org.

Definicje kontaktu zespołowego

Istnieje wiele typów kontaktów powiązanych z zespołem w RobotEvents.com: główny kontakt, dodatkowy kontakt, kontakt finansowy i kontakt organizacyjny. Każdy wymieniony kontakt w zespole musi mieć zweryfikowane konto RobotEvents.com i zweryfikowany adres e-mail, co umożliwia mu zarządzanie rejestracjami zespołu.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby kontaktowe w zespole będą miały możliwość zarządzania zespołem w RobotEvents.com, w tym rejestrowania zespołu na sezon, rejestrowania się na wydarzenia i modyfikowania informacji o zespole. 

Jeśli zespół jest powiązany ze szkołą, co najmniej jeden kontakt musi być pracownikiem tej szkoły. Szkoły, które dodają rodziców do kontaktów w zespole, zachęca się do opracowania wewnętrznego procesu i wytycznych określających, co dokładnie wolno, a czego nie wolno robić osobom kontaktowym spoza szkoły. 

Główna osoba kontaktowa (wymagane)

Większość wiadomości e-mail od Fundacji REC i Partnerów Wydarzenia jest wysyłana do Głównej Osoby Kontaktowej.

 • Główna osoba kontaktowa jest zazwyczaj „głównym trenerem” zespołu i jest odpowiedzialna za utrzymanie dokładności wszystkich kontaktów i atrybutów konta. Zespoły powiązane ze szkołami zazwyczaj wyznaczają członka personelu jako główną osobę kontaktową. 
 • Wszelkie większe zmiany na koncie Robot Events zespołu powinny być wprowadzane przez główną osobę kontaktową.
 • Główna osoba kontaktowa jest zazwyczaj odpowiedzialna za rejestrację zespołu na sezon i wydarzenia oraz za upewnienie się, że dokonano płatności.
 • Główna osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za wypełnienie formularzy zwolnienia uczestnika Fundacji REC dla każdego ucznia w zespole.
 • Główny kontakt zwykle uczestniczy w wydarzeniach z zespołem.
 • Główna osoba kontaktowa jest główną osobą odpowiedzialną za uczniów w zespole i pierwszą osobą, z którą kontaktuje się komunikacja związana z zespołem. 
 • Podstawowe i dodatkowe osoby kontaktowe mogą zadawać pytania w oficjalnych systemach Q&A na stronie RobotEvents.com.
 • Główna osoba kontaktowa musi być osobą dorosłą (powyżej 18. roku życia) i nie może być członkiem zespołu uczniowskiego powiązanego z bieżącym zespołem w tym programie, chyba że zespół jest zarejestrowany do zawodów VEX U.

Kontakt finansowy (wymagane)

Osoba kontaktowa finansowa zespołu to osoba odpowiedzialna za przetwarzanie płatności za pośrednictwem RobotEvents.com. 

 • Osoba kontaktowa ds. finansowych może być tą samą osobą, co główna osoba kontaktowa.
 • Osoba kontaktowa ds. finansowych koordynuje płatności za rejestrację zespołu, rejestrację na wydarzenie i wszelkie zakupy produktów dokonane za pośrednictwem witryny RobotEvents.com. 
 • Osoba do kontaktu finansowego musi być osobą dorosłą (powyżej 18. roku życia) i nie może być członkiem zespołu studenckiego powiązanego z bieżącym zespołem w tym programie, chyba że zespół jest zarejestrowany do zawodów VEX U.

Styk dodatkowy (opcjonalnie)

Dodatkowa osoba kontaktowa zespołu to dodatkowa osoba, która pomoże zarządzać zespołem w RobotEvents.com i jest opcjonalna. 

 • Druga osoba kontaktowa to zazwyczaj „asystent trenera” lub inna osoba dorosła, która będzie uczestniczyć w wydarzeniach, w których główna osoba kontaktowa nie będzie mogła uczestniczyć.
 • Dodatkowa osoba kontaktowa może uzupełniać rejestracje zespołów i wydarzeń, aktualizować dodatkowe osoby kontaktowe, finansowe i organizacyjne oraz pomagać w zarządzaniu formularzami zwolnień uczestników-uczniów.
 • Podstawowe i dodatkowe osoby kontaktowe mogą zadawać pytania w oficjalnych systemach Q&A na stronie RobotEvents.com.
 • Osoba kontaktowa musi być osobą dorosłą (powyżej 18. roku życia) i nie może być członkiem zespołu uczniowskiego powiązanego z bieżącym zespołem w tym programie, chyba że zespół jest zarejestrowany do zawodów VEX U.

Kontakt organizacyjny/administracyjny/okręgowy (opcjonalnie)

Kontakt organizacyjny/administracyjny/okręgowy zespołu jest używany, gdy istnieje scentralizowana osoba, która pomaga zarządzać wieloma zespołami lub organizacjami. 

 • Osoba kontaktowa w organizacji/administracji/okręgu nie pełni roli „głównego trenera” ani głównej osoby kontaktowej dla zespołu.
 • Przykładami osób kontaktowych w organizacji/administracji/okręgu są koordynator STEM okręgu szkolnego, który uiszcza opłaty rejestracyjne dla zespołów w wielu szkołach w obrębie okręgu, lub menedżer non-profit, który pomaga w administrowaniu wieloma programami w różnych lokalizacjach. 
 • Osoba kontaktowa w organizacji/administracji/okręgu musi być osobą dorosłą (18+ lat) i nie może być członkiem zespołu uczniowskiego powiązanego z bieżącym zespołem w tym programie, chyba że zespół jest zarejestrowany do zawodów VEX U.