Stichting REC Organisatiebeleid

Organisaties binnen een enkel REC Foundation-programma worden gedefinieerd door de locatie van de gastschool of -groep en kunnen worden beschreven aan de hand van de volgende criteria:

 • Alle teams binnen een organisatie bevinden zich in dezelfde evenementenregio.  
 • Teams binnen een organisatie komen het hele seizoen bij elkaar op een centrale of gemeenschappelijke locatie.  
 • Elke school in een district wordt erkend als een andere organisatie en moet zijn eigen teamnummers hebben.
 • Elke locatie van een privé- of gemeenschapsclub wordt erkend als een andere organisatie en moet zijn eigen teamnummers hebben.
 • Organisaties met meerdere leerjaren die op dezelfde locatie wonen, kunnen ervoor kiezen om in één programma als één of meerdere organisaties te worden geïdentificeerd.  
 • Wijzigingen aan het organisatieadres moeten worden goedgekeurd door de Team Engagement Manager of Regional Support Manager.

Uitzonderingen:

 • Scholen die een JROTC-programma hebben, kunnen hun JROTC-teams registreren als een afzonderlijke organisatie als deze afzonderlijk van hun schoolprogramma's worden uitgevoerd.
 • Scholen of groepen die meer dan 22 teams in een programma hebben, kunnen een extra organisatienummer registreren.

We stellen het op prijs dat teams zullen proberen dit beleid zo goed mogelijk te volgen, maar dat het vanwege verschillende omstandigheden een uitdaging kan zijn om te weten of hun teams moeten worden geclassificeerd als één of meerdere organisaties.  Als organisaties nog steeds niet precies weten hoe ze moeten worden gecategoriseerd, kunnen ze voor opheldering contact opnemen met de REC Foundation.  

Het adres van een organisatie mag niet worden gewijzigd om een ​​team een ​​concurrentievoordeel te bieden door te concurreren in een regio die niet hun fysieke regio omvat. Teams die opzettelijk het organisatiebeleid van de REC Foundation schenden, zijn mogelijk in overtreding van de Gedragscode. De REC Foundation behoudt zich het recht voor om uitzonderingen op dit beleid te maken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de regio.

Hieronder vindt u voorbeelden van organisaties en hoe deze zijn gecategoriseerd volgens de organisatiestructuur van de REC Foundation.  

Voorbeelden van organisaties

Scenario Organisatiebeleid Voorbeeldteamnummer(s)
Een schooldistrict heeft basis-, midden- en middelbare schoolteams. Elke school in het schooldistrict zou als een afzonderlijke organisatie worden beschouwd en zou zich moeten registreren met afzonderlijke basisteamnummers.  ES:1234A, 1234B, 1234C
MS:6543A, 6543B
HS:9876A, 9876B
Een padvindersgroep heeft vier teams, waaronder twee VIQRC-basisscholen en twee VIQRC-middelbare schoolteams. Alle teams komen één keer per maand bij elkaar om aan hun robots te werken en te oefenen. De Girl Scout-troep zou als één organisatie worden beschouwd en kan zich registreren met behulp van een enkel basisteamnummer. 1234A (ES), 1234B (ES), 1234C (MS), 1234D (MS)
Een padvindersgroep heeft VIQRC- en VRC-teams die één keer per maand samenkomen om aan hun robots te werken en te oefenen. De teams voor elk programma zouden zich als aparte organisatie inschrijven. Let op: De basisnummers kunnen hetzelfde of verschillend zijn, afhankelijk van beschikbaarheid. VIQRC-teams:123A, 123B
VRC-teams:321A, 321B
Of,
VIQRC:6543A, 6543BVRC: 6543A, 6543B
Een jongerengroep heeft vestigingen in meerdere steden.  Elke locatie heeft een unieke groep studenten die deelnemen aan teams die elkaar ontmoeten in hun lokale vestiging. Elke locatie zou als een aparte organisatie worden beschouwd en zou aparte teamnummers gebruiken. Locatie 1:2345A, 2345B
Locatie 2:3456A, 3456B
Of,
Locatie 3:5432A, 5432B
Een school omvat leerlingen van groep 3 tot en met 8 en heeft teams die meerdere VIQRC-niveaus bestrijken. De VIQRC-basisteams worden geleid door Coach A en de middelbare schoolteams worden geleid door Coach B. De school kan ervoor kiezen om zich als één organisatie te registreren of om zich met meerdere organisaties in te schrijven, aangezien deze door afzonderlijke coaches worden geleid. Optie 1:1234A (ES), 1234B (MS),Of,
Optie 2:1234A (ES), 3456A(MS)
Een jeugdgroep heeft vier teams die onafhankelijk worden gerund door aparte coaches; de teams ontmoeten elkaar tijdens het seizoen niet. In dit scenario is het waarschijnlijk dat dit vier onafhankelijke teams zijn en dat elk team als afzonderlijke organisaties moet worden geregistreerd.   1234A, 2345A, 3456A, 4567A
Een privéclub heeft vier teams die samen op één locatie worden gerund met aparte coaches; ze komen tijdens het seizoen periodiek samen. De besloten club zou als één organisatie worden beschouwd en kan zich met één teamnummer inschrijven. Als ze meerdere leerjaren in hetzelfde programma hadden, konden ze besluiten een tweede organisatie op te richten of ze allemaal onder één organisatie te brengen.  1234A, 1234B, 1234C, 1234D,
Of,
1234A, 1234B (MS)3456A, 3456B (HS)
Een middelbare school heeft een VRC-programma en een Aerial Drones-programma. Beide programma’s worden door dezelfde coach op dezelfde locatie gegeven. Elk programma op de middelbare school zou als een aparte organisatie worden beschouwd. Let op: De basisnummers kunnen hetzelfde of verschillend zijn.

VRC: 6543A, 6543B
ADC: 9876A, 9876B,
Of,
VRC: 6543A, 6543B
ADC: 6543A, 6543B

Vast organisatietarief 2023-2024 competitieseizoen

Registratiekosten voor niet-Amerikaanse teams en organisaties worden bepaald door de RSM in het gebied.

Vaste organisatiekosten van $ 950 voor maximaal 22 teamregistraties (VS).

Voorbeelden van organisatiekosten 2023-2024 competitieseizoen

Aantal teams in de organisatie

Totale registratiekosten voor organisatie

1 ploeg

$ 200

2 ploegen

$ 350

4 ploegen

$ 650

5 ploegen

$ 800

6 ploegen

$ 950

7-22 teams

$ 950

68 ploegen

$3.200*

*Een organisatie van 68 teams betaalt een inschrijfgeld van $3.200. Ze betalen drie vaste organisatiekosten ($950 per stuk) om 66 teamregistraties te dekken. Ze betalen $ 350 om de resterende twee teamregistraties te dekken.

REC Foundation-programma's

Stichting REC ondersteunt diverse programma’s die erop gericht zijn studenten te inspireren en te motiveren om uit te blinken in STEM-onderwijs. Wanneer wordt verwezen naar programma's in de context van het REC Foundation Organisatiebeleid, omvatten deze programma's programma's die openstaan ​​voor registratie op RobotEvents.com. Voorbeelden van REC Foundation-programma's zijn onder meer:

 • VIQRC
 • VRC
 • VEX U
 • Luchtfoto Drone Competitie
 • TSA VIQRC
 • TSA VRC
 • Bell geavanceerde verticale robotica

Niveaus

Het niveau van een team wordt uiteindelijk bepaald door de definities in de spelhandleiding die bij het programma horen en is meestal afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen in het team.  Typische categorieën op niveau zijn onder meer de basisschool, de middelbare school, de middelbare school en de universiteit.  Raadpleeg de spelhandleidingen op RoboticsEducation.org voor programmaspecifieke leeftijdsvereisten.

Definities van teamcontacten

Er zijn veel soorten contactpersonen gekoppeld aan een team in RobotEvents.com: primair contact, secundair contact, financieel contact en organisatorisch contact. Elke genoemde teamcontactpersoon moet een geverifieerd RobotEvents.com-account en een geverifieerd e-mailadres hebben, waarmee hij/zij de registraties van het team kan beheren.

Het is belangrijk op te merken dat alle teamcontacten de mogelijkheid hebben om het team te beheren in RobotEvents.com, inclusief het registreren van het team voor het seizoen, het registreren voor evenementen en het wijzigen van teaminformatie. 

Als het team verbonden is aan een school, moet minimaal één contactpersoon een medewerker van die school zijn. Scholen die ouders toevoegen als teamcontacten worden aangemoedigd om een ​​intern proces en richtlijnen te ontwikkelen voor wat de niet-schoolpersoneelscontacten precies wel en niet mogen doen. 

Primaire contactpersoon (vereist)

Het merendeel van de e-mailcommunicatie van de REC Foundation en Event Partners wordt naar de primaire contactpersoon gestuurd.

 • De primaire contactpersoon is doorgaans de ‘hoofdcoach’ van het team en is verantwoordelijk voor het handhaven van de nauwkeurigheid van alle contactpersonen en accountkenmerken. Teams die met scholen verbonden zijn, gebruiken doorgaans een personeelslid als primair contact. 
 • Alle grote wijzigingen in het Robotevenementenaccount van een team moeten worden uitgevoerd door de primaire contactpersoon.
 • De primaire contactpersoon is doorgaans verantwoordelijk voor het registreren van het team voor het seizoen en de evenementen, en voor het garanderen dat betalingen zijn gedaan.
 • De primaire contactpersoon is ervoor verantwoordelijk dat de vrijgaveformulieren voor deelnemers van de REC Foundation voor elke student in het team worden ingevuld.
 • De primaire contactpersoon woont gewoonlijk evenementen bij met het team.
 • De primaire contactpersoon is de primaire persoon die verantwoordelijk is voor de studenten in het team en zal de eerste persoon zijn waarmee contact wordt opgenomen voor teamgerelateerde communicatie. 
 • Primaire en secundaire contacten kunnen vragen posten in de officiële Q&A-systemen op RobotEvents.com.
 • De primaire contactpersoon moet een volwassene zijn (18+ jaar oud) en kan geen studentteamlid zijn dat is gekoppeld aan een huidig ​​team in dat programma, tenzij het team is ingeschreven voor de VEX U-competitie.

Financiële contactpersoon (verplicht)

De financiële contactpersoon van een team is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van betalingen via RobotEvents.com. 

 • De financiële contactpersoon kan dezelfde persoon zijn als de primaire contactpersoon.
 • De financiële contactpersoon coördineert de betalingen voor teamregistratie, evenementregistraties en eventuele productaankopen via RobotEvents.com. 
 • De financiële contactpersoon moet een volwassene zijn (18+ jaar oud) en kan geen studentteamlid zijn dat is gekoppeld aan een huidig ​​team in dat programma, tenzij het team is ingeschreven voor de VEX U-competitie.

Secundaire contactpersoon (optioneel)

De secundaire contactpersoon van een team is een extra persoon die helpt bij het beheren van het team in RobotEvents.com en is optioneel. 

 • De secundaire contactpersoon is doorgaans een ‘assistent-coach’ of een andere volwassene die evenementen bijwoont wanneer de primaire contactpersoon niet aanwezig kan zijn.
 • De secundaire contactpersoon kan team- en gebeurtenisregistraties voltooien, secundaire, financiële en organisatorische contactpersonen bijwerken en helpen bij het beheren van vrijgaveformulieren voor studentendeelnemers.
 • Primaire en secundaire contacten kunnen vragen posten in de officiële Q&A-systemen op RobotEvents.com.
 • De secundaire contactpersoon moet een volwassene zijn (18+ jaar oud) en kan geen studentteamlid zijn dat is gekoppeld aan een huidig ​​team in dat programma, tenzij het team is ingeschreven voor de VEX U-competitie.

Organisatie/administratief/districtscontact (optioneel)

De contactpersoon Organisatie/Administratief/District van het team wordt gebruikt als er een gecentraliseerde persoon is die helpt bij het beheren van meerdere teams of organisaties. 

 • De organisatie-/administratief-/districtscontactpersoon fungeert niet als ‘hoofdcoach’ of primaire contactpersoon voor een team.
 • Voorbeelden van contactpersonen binnen de organisatie/administratief/district zijn een STEM-coördinator van een schooldistrict die de registratiekosten betaalt voor teams op meerdere scholen binnen het district, of een non-profitmanager die helpt bij het beheer van meerdere programma's op verschillende locaties. 
 • De organisatie-/administratief-/districtscontactpersoon moet een volwassene zijn (18+ jaar oud) en kan geen studentteamlid zijn dat is gekoppeld aan een huidig ​​team in dat programma, tenzij het team is ingeschreven voor de VEX U-competitie.